Tọa đàm về Công tác Dân số ở TP.HCM

Tọa đàm về Công tác Dân số ở TP.HCM

Chương trình nhằm tăng cường cung cấp thông tin, tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin cho các bạn thanh niên, sinh viên tại Tp. Hồ Chí Minh về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của mức sinh thấp.

Đọc thêm