Chủ đề

Có 4 nội dung được gắn nhãn event

Các Kỹ Năng Mềm Dành Cho Doanh Nghiệp

Đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với...

Xem chi tiết

Khách Hàng & Đối Tác

KHÁCH HÁNG & ĐỐI TÁC         

Xem chi tiết

Ý tưởng và quy mô Event?

Tổ chức Event là sự kiện được lên kế hoạch xây dựng và triển khai giúp thu hút nhiều người tham gia và biết đến theo mục đích của người...

Xem chi tiết

Cách tổ chức Teambuilding đoàn kết?

Để dễ dàng hiểu khái niệm về Team Building, chúng ta tạm dịch là xây dựng đội ngũ, hay đội nhóm. Bạn hãy hình dung quá trình xây dựng tinh...

Xem chi tiết