SHINHAN BANK CHI NHÁNH SÓNG THẦN - CARAVAN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MỚI

Những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt chuyến đi sẽ được MINH TEAM JSC mang đến cho bạn trong hành trình Caravan

SHINHAN BANK CHI NHÁNH SÓNG THẦN - CARAVAN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MỚI

Long Hải 18,19/07/2020.

 Những chuyến đi dài lưu hoài những kỷ niệm 

 Những cung đường mới hướng tới những tương lai 

 Đã bao giờ bạn cùng nhau đi du lịch đến một nơi xa xôi không có khói bụi thành phố..Với một đoàn xe nối đuôi nhau bon bon trên những cung đường mới  

 Những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt chuyến đi sẽ được MINH TEAM JSC mang đến cho bạn trong hành trình Caravan  

 

Ý kiến bạn đọc